Bát trạch tuổi 1999 Nam mạng

Sinh năm 1999 xây nhà hướng nào tốt? Hướng nào mang đến may mắn

Phong thy nhà đp tui K Mão (Nam) có Cung Khm

Bản mệnh của con người phân ra Đông Tứ Mệnh và Tây Tứ Mệnh. và căn nhà đẹp cũng chia ra làm Đông Tứ Trạch và Tây Tứ Trạch. Người Đông Tứ Mệnh nên ở vào những ngôi nhà thuộc Đông Tứ Trạch và người có mệnh Tây Tứ Trạch nên ở ngôi nhà Tây Tứ Trạch

Đối với bản mệnh của mỗi người đều có những hướng tốt và những hướng xấu. Đối với người sinh năm 1999 (Kỷ Mão) Nam có mệnh Khảm

– Năm sinh dương lịch: 1999

– Năm âm lịch : Kỷ Mão

– Ngũ hành(bản mệnh): Thanh dầu Thổ tức Đất dầu Thánh

– Quẻ mệnh(trạch mệnh): Khảm Thủy

– Hướng tốt: Bắc (Phục Vị); Đông (Thiên Y); Đông Nam (Sinh Khí); Nam (Phước Đức)

– Hướng xấu: Tây Bắc (Lục Sát); Đông Bắc (Ngũ Quỷ); Tây Nam (Tuyệt Mệnh); Tây (Hoạ Hại)

Bát trạch tuổi 1999 Nam mạng
Bát trạch tuổi 1999 Nam mạng

Bát trạch tuổi 1999 Nữ mạng

Đối với bản mệnh của mỗi người đều có những hướng tốt và những hướng xấu. Đối với người sinh năm 1999 (Đinh Mão) Nữ có mệnh Cấn

– Năm sinh dương lịch: 1999

– Năm âm lịch : Kỷ Mão

– Ngũ hành(bản mệnh): Thanh dầu Thổ tức Đất dầu Thánh

– Quẻ mệnh(trạch mệnh): Cấn Thổ

+ Hướng tốt: Tây Bắc (Thiên Y); Đông Bắc (Phục Vị); Tây Nam (Sinh Khí); Tây (Phước Đức)

+ Hướng xấu: Bắc (Ngũ Quỷ); Đông (Lục Sát); Đông Nam (Tuyệt Mệnh); Nam (Hoạ Hại)

Bát trạch tuổi 1999 Nữ mạng
Bát trạch tuổi 1999 Nữ mạng
Bài viết liên quan